Støtteforeningen

Formålet med Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave er at udbrede kendskabet til børnehaven samt søge midler til aktiviteter og nyanskaffelser. Støtteforeningens bestyrelse er identisk med børnehavens forældrebestyrelse.

Ønsker en familie at deres barn skal gå i Sorø Skovbørnehave, melder en forælder sig ind i Støtteforeningen og oplyser barnets navn og fødselsdato, hvorpå barnet optages på ventelisten.

Medlemskab af Støtteforeningen koster 195 kr. om året pr. familie (ligegyldigt hvor mange børn man har på ventelisten/i børnehaven) og opkræves i februar måned.
Som medlem af Støtteforeningen modtager man indkaldelse til generalforsamlingen samt referater fra bestyrelsesmøder.

Betalingsinformation:

Girokort Korttype: 01
Kreditornummer: 6009808.

ELLER Mobile Pay nr. 194671

Husk at angive navn og adresse og barns navn