Støtteforeningen

Formålet med Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave er at udbrede kendskabet til børnehaven samt søge midler til aktiviteter og nyanskaffelser. Støtteforeningens bestyrelse er identisk med børnehavens forældrebestyrelse.

Ønsker en familie, at deres barn skal gå i Sorø Skovbørnehave, melder man sig ind i Støtteforeningen og oplyser barnets navn og fødselsdato, hvorpå barnet optages på ventelisten.

Medlemskab af Støtteforeningen koster 150 kr. om året pr. familie og opkræves i februar måned.
Som medlem af Støtteforeningen modtager man indkaldelse til generalforsamlingen samt referater fra bestyrelsesmøder.