Børnehavestart

Inden barnet starter i Skovbørnehaven, er I velkommen til at aftale en besøgsdag, hvor I kan se børnehaven, møde personalet og gå med i skoven. Personalet kan her fortælle jer om dagligdagen, om praktiske ting og give gode råd til udstyr mv.

Ca. 1 måned inden start vil I blive indkaldt til et møde med jeres barns primære pædagog.

Når barnet starter, er I forældre meget velkommen til at gå med i skoven den første dag.
Jeres barn skal helst komme hver dag de første uger, og er det muligt, så start med korte dage f. eks. kun med tiden i skoven. Personalet lærer først barnet rigtig at kende, når forældrene ikke er der.

Husk at sige farvel, når du afleverer barnet, også selvom det giver gråd. Barnet vil altid blive trøstet af personalet og gråden holder, som oftest, hurtigt op igen, efter du er gået. Personalet vil gøre alt, hvad der står i deres magt, for at indkøringen skal foregå så trygt og omsorgsfuldt som muligt.

I kan altid velkommen til at ringe til børnehaven og høre, hvordan barnet har det, når du er gået.

Den første tid kan være hård for barnet, da der er mange nye ting, rutiner, børn og voksne at forholde sig til, så du kan forvente at barnet vil være meget træt og ‘på tværs’.