Børnehavestart

Indmeldelse

Når I indmelder barn skal I give samtykke til at vi kan få overlevering med vuggestue, dagpleje/tidligere institution

Dagligdagen i en skovbørnehave er ikke helt som i andre institutioner. De meget åbne fysiske rammer stiller nogle andre krav til børnene. Tal med personalet og læs her på siden for at danne dig en god ide om hvorvidt det vil være det rette for dit barn og dig.

Inden barnet starter i Skovbørnehaven, er I velkommen til at aftale en besøgsdag, hvor I kan se børnehaven, møde personalet og gå med i skoven. Personalet kan her fortælle jer om dagligdagen, om praktiske ting og give gode råd til udstyr mv. (Læs mere om udstyr her)

Ca. 1 måned inden start vil I blive indkaldt til et møde med jeres barns primære pædagog.

Mentorordning

Nye familier i børnehaven kan få en ‘gammel’ mentorfamilie, som kan hjælpe med svar på diverse spørgsmål af både social og praktisk karakter om børnehaven.

Indkøring

Når barnet starter, er I forældre meget velkommen til at gå med i skoven de første dage.
Jeres barn skal helst komme hver dag de første uger, og er det muligt, så start med korte dage f. eks. kun med tiden i skoven. Personalet lærer først barnet rigtig at kende, når forældrene ikke er der. I er naturligvis altid velkomne til at ringe til børnehaven og høre, hvordan barnet har det, når du er gået!

Forældresamtaler

Som forældre tilbydes i følgende samtaler med jeres barns primære pædagog:

1. samtale efter 6 måneder med fokus på barnets opstart og trivsel i børnehaven.

2. samtale når barnet er 4 – 4,5 år. “Midtvejssamtale” om barnets generelle udvikling og eventuelle fokuspunkter.

3. samtale 4-5 måneder før skolestart. Særligt fokus på skoleparathed, og samtalen fungerer dermed også som en overlevering til skolen.

Derudover er der naturligvis altid mulighed for, at både forældre og personale kan ønske yderligere samtaler efter behov.