Velkommen!

Leder I efter en børnehave, hvor dagligdagen foregår i skoven, og du får beskidte og glade børn hjem hver dag? Så er I landet det rigtige sted, og vi håber, at I vil læse mere om Sorø Skovbørnehave på siderne her.

Om Sorø Skovbørnehave

Børnehaven består af 60 børn i alderen 3- 6 år fordelt på tre stuer: Skarnbasserne, Bænkebiderne og Haletudserne. Alle tre stuer har tre faste medarbejdere tilknyttet.
Børnehaven er en puljeinstitution med en forældrebestyrelse samt en daglig leder.

Vores hus ligger i skovbrynet af Sorø Sønderskov, og her har vi en dejlig hverdag fuld af sjov, fantasi og frisk luft. Vi klatrer i træer, ser på sommerfugle, insekter og svampe, bygger huler, laver bål, får fortalt eventyr og spiser madpakker i skovbunden. Der er højt til trækronerne i skoven, så her er fred og ro og plads til mange slags leg. Hjemme i huset bager vi eller maler, klipper flotte masker og cykler på legepladsen.

Her er nærværende voksne med blik for det enkelte barn, fællesskabet samt de mange muligheder, naturen giver os. Vi har fokus på kreativitet, godt kammeratskab og fremfor alt: glæde og trivsel i børnehøjde.

 

Studerende i Sorø skovbørnehave 

Læs mere om at være studerende i Sorø Skovbørnehave i denne praktikbeskrivelse.

Lær vores praktikvejleder (bevis) og pædagog Rie lidt bedre at kende her: 

Mit navn er Rie, jeg har været pædagog i 16 år. De første 12 år, har jeg arbejdet i SFO/skole og de sidste 4 år har jeg været ansat her i Sorø Skovbørnehave.

Som vejleder glæder jeg mig til at støtte en ny studerende i sine refleksioner i dagligdagen. Jeg ser frem til de faglige snakke dels fordi det giver mulighed for nogle interessante drøftelser og dels for at fagligheden bliver mere bevidst.

At have en studerende i huset vil have betydning for pædagogikken da en studerendes opgave er at stille spørgsmål til praksis og personalegruppen vil derved få mulighed for at bringe sin faglighed i spil. Det giver fagligt velfunderede pædagoger og vil derved styrke den pædagogiske praksis i hverdagen.

Bachelorstuderende i Sorø Skovbørnehave

Sorø skovbørnehave har haft besøg af pædagogstuderende fra Absalon Slagelse.
De studerendes bacheloropgave omhandler emnet “Risikofyldt leg” og se nærmere på pædagogens viden samt tilgang til denne legetype.

Det var en stor succes for os, at have besøg af de studerende, hvilket gav os mulighed for refleksion og vidensdeling af denne legetype.

Tak for et godt samarbejde med de dygtige studerende fra Absalon.

 

Vi er to pædagogstuderende fra Absalon Slagelse, og vi er igang med at skrive vores bacheloropgave. Vi undersøger emnet “Risikofyldt leg” og pædagogernes viden samt tilgang til denne legetype. I den forbindelse har vi fået lov til at observere den daglige praksis her i skovbørnehaven, i uge 19. Vi har været med i skoven hver dag og har været med på cykeltur, hvor vi i den forbindelse har lavet denne video til huset. 
I løbet af ugen har vi observeret en masse risikofyldte lege, hvor det pædagogiske personale har haft en åben og anerkendende tilgang til legetypen. Vi er imponerede over hvor meget børnene har fået lov til at bruge deres krop og sanser, samt afprøvet grænser og opnået mestring i udfordrende situationer. 
Vi siger tak for denne gang og håber i kan lide videoen.  Dbh. Mai-Britt og Begüm 🙂 

Fyrtårnsinstitution med særligt fokus på natur og udeliv året rundt

I 2019 blev Sorø Skovbørnehave udnævnt til fyrtårnsinstitution af Center for Børn og Natur. Fyrtårnsinstitutionerne er udvalgt på baggrund af et særligt fokus på natur og udeliv i deres praksis året rundt – læs mere om Sorø Skovbørnehaves praksis og kom med en tur i skoven her.

Modtager af Grønt Forums Agenda 21 pris

I 2020 modtog børnehaven Agenda 21 prisen fra Sorø kommunes Grønt Forum. Prismodtagere har bidraget til en bæredygtig udvikling i kommunen, og i begrundelsen for tildeling af prisen stod der blandt andet, at børnehaven: “giver børn en enestående mulighed for at kende til naturen og holde af alt det, der kribler og krabler og gror i skoven. En vigtig erfaring som de har med sig i resten af livet! Og fordi det at være ude i det fri en stor del af dagen, ikke længere er en selvfølge for nutidens institutionsbørn, er børnehaven samtidig en god sundhedsforsikring imod dårligt indeklima, støjplage og snotnæser.”