Bestyrelsen i Sorø Skovbørnehave har fastsat egenbetaling pr. barn til 1.699 kr. pr. måned (i 11 måneder) i 2017.

December måned er betalingsfri.

Egenbetalingen opkræves af Sorø Kommune på vegne af Sorø Skovbørnehave.

Der gælder de samme regler for søskende-rabat, som i kommunens øvrige institutioner.

 

Find Sorø Skovbørnehave på Facebook